Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Turystyka i Rekreacja

dr Marcin Pasek