dziek MAKAR1

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

wratkowski1

Prodziekan ds. Kierunku Turystyka i Rekreacja

dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS