Komunikat nr 59 r. ak. 2029-2020 – likwidacja grupy

Komunikat nr 59 r. ak. 19-20 S-TiR.pdfKomunikat nr 59 r. ak. 19-20 S-TiR.pdf (61.2 kB)

Komunikat nr 45 ws. sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej semestru zimowego 2019/2020

Komunikat nr 45.pdfKomunikat nr 45.pdf (3.5 MB)

Komunikat nr 5 ws. IOS-ITRZ

 Komunikat nr 5 ws. IOS-ITRZ.pdf (155.4 kB)

Komunikaty ws. przedmiotów do wyboru na semestr zimowy 2019/2020

 Komunikat Dziekana nr 105 -pdw na sem. 3 Lic.pdf (7.1 MB)

 Komunikat Dziekana nr 106 – pdw. na sem. 5 Lic.pdf (5.8 MB)

 Komunikat Dziekana nr 107 pdw na sem. 3 MSU.pdf (4.8 MB)

Komunikaty ws. specjalności i dodatkowej specjalności od 3 sem. Lic

 Komunikat Dziekana nr 103 – specjalnosc od sem. 3 Lic.pdf (2.4 MB)

 Komunikat Dziekana nr 104 – dodatkowa specjalnosc od sem. 3 Lic.pdf (1.4 MB)

Komunikat ws. letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej

Komunikat Dziekana nr 91 - sesja egzaminacyjna.pdfKomunikat Dziekana nr 91 – sesja egzaminacyjna.pdf (4.4 MB)