Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Turystyka i Hotelarstwo

dr Marcin Pasek