Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Trener Personalny i Fitness

dr Marcin Pasek