Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej
dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych
dr Marcin Pasek