Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Studiów Obcojęzycznych

dr Bartosz Krawczyński