Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Kosmetologia
dr hab. Inna Sokołowska, prof. AWFiS