FIZJOTERAPIA

Studia na kierunku fizjoterapia są studiami o charakterze interdyscyplinarnym, koncentrują się na zagadnieniach związanych z nauką o zdrowiu, medycyną i naukami o kulturze fizycznej w zakresie uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Student zapoznaje się z podstawami nauk medycznych i społecznych, nabywa umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii, fizjoterapii ogólnej i klinicznej, uczestniczy w praktykach zawodowych. Uzyskuje kompetencje w zakresie diagnozowania funkcjonalnego, programowania terapii oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych (kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej, odnowy biologicznej, doboru sprzętu protetyczno-ortotycznego i pomocy rehabilitacyjnych) oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności ruchowej.

Kierunek przygotowuje do wykonywania medycznego zawodu regulowanego ustawowo, wyróżnia się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w szpitalach i przychodniach. Wysokospecjalistyczna kadra nauczycieli akademickich zapewnia kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym.

KOMPETENCJE

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii
 • kompetencje w zakresie diagnozowania funkcjonalnego pacjenta
 • kompetencje w zakresie kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizjoterapii pacjenta w obszarze kinezyterapii, fizykoterapii i masażu
 • kompetencje w zakresie zlecania, dobierania do potrzeb chorego oraz posługiwania się zaopatrzeniem protetyczno-ortotycznym i pomocami rehabilitacyjnymi
 • kompetencje w zakresie prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności
 • kompetencje w zakresie prowadzenia praktyki fizjoterapeutycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • kompetencje w zakresie prowadzenia dokumentacji, wydawania opinii i orzekania o stanie funkcjonalnym osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii
 • umiejętność nauczania pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacyjnych do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności fizycznej

Kryteria kwalifikacji

 • ocena stanu zdrowia
 • konkurs świadectw dojrzałości

Kariera i praca

 • jednostkach ochrony zdrowia (szpitalach, sanatoriach, ambulatoriach i przychodniach rehabilitacyjnych)
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • w ośrodkach prowadzących działalność prozdrowotną (typu wellness, spa)
 • w hotelach posiadających zaplecze w zakresie fizjoterapii i odnowy biologicznej
 • w klubach sportowych i jako fizjoterapeuci personalni sportowców
 • w ośrodkach prowadzących działalność korekcyjno-kompensacyjną
 • w szkołach i przedszkolach prowadzących nauczanie integracyjne i specjalne