FIZJOTERAPIA

Studia na kierunku fizjoterapia są studiami o charakterze interdyscyplinarnym, koncentrują się na zagadnieniach związanych z nauką o zdrowiu, medycyną, naukami społecznymi i o kulturze fizycznej w zakresie uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie prawidłowego kształtowania, podtrzymywania i przywracania funkcji ruchowych osobom, które utraciły zdrowie lub osobom niepełnosprawnym. Wie jak usuwać dolegliwości towarzyszące chorobie oraz jak zapobiegać jej postępowi i nawrotom.

Uzyskuje kompetencje w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych (kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej, odnowy biologicznej, doboru sprzętu protetyczno-ortotycznego i pomocy rehabilitacyjnych) oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności ruchowej.

Kierunek przygotowuje do wykonywania medycznego zawodu regulowanego ustawowo, wyróżnia się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w szpitalach i przychodniach. Wysokospecjalistyczna kadra nauczycieli akademickich zapewnia kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym.

KONTYNUACJA

 •  studia podyplomowe, kursy specjalistyczne

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 •  absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra

Przedmioty rekrutacyjne

 • język polski
 • język obcy oraz dowolny przedmiot wybrany przez kandydata spośród
  biologii, chemii lub fizyki.

Kariera i praca

 • w jednostkach ochrony zdrowia (szpitalach, sanatoriach, ambulatoriach i przychodniach rehabilitacyjnych)
 • w gabinetach fizjoterapeutycznych
 • w ośrodkach prowadzących działalność prozdrowotną (typu wellness, spa, odnowa biologiczna)
 • w klubach sportowych, jako fizjoterapeuci personalni sportowców
 • w ośrodkach prowadzących działalność korekcyjno-kompensacyjną
 • w szkołach i przedszkolach prowadzących nauczanie integracyjne i specjalne