Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Dietetyka w sporcie i rekreacji

dr hab. Inna Sokołowska, prof. AWFiS