Studia na tym kierunku pozwolą uzyskać wiedzę w zakresie umiejętności praktycznych w obszarze diagnostyki/analityki sportowej. Koncentrują się na zdobywaniu wiedzy z zakresu diagnostyki sportowej, kształtowaniu umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych oraz analizie i interpretacji danych uzyskiwanych przy użyciu specjalistycznej aparatury diagnostycznej w sporcie. Kierunek diagnostyka sportowa jest drugim powstającym w Polsce kierunkiem kształcącym studentów w zakresie zdobywania umiejętności z obszaru diagnostyki / analityki sportowej. Jednocześnie jest on pierwszym, który skupia się głównie na aspekcie praktycznym, co pozwoli absolwentom na lepsze wykorzystanie umiejętności nabytych w toku studiów w przyszłej pracy zawodowej.

INFORMATOR AWFiS w Gdańsku – Sprawdź naszą pełną ofertę edukacyjną

Etapy rekrutacji, krok po kroku

REKRUTUJ SIĘ