Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Diagnostyka Sportowa
dr hab. Inna Sokołowska, prof. AWFiS