Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Diagnostyka Sportowa
dr n. med. Ewelina Lulińska