ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku realizuje projekt Ministra Edukacji i Nauki w zakresie wsparcia poprawy stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych pt. „Aktywny powrót do szkoły – realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim”.

Projekt w całości finansowany jest z budżetu państwa ze środków przekazanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej.

Nazwa zadania:  Aktywny powrót do szkoły – realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim

Wartość finansowania: 2 185 508 zł

Termin realizacji zadnia: Od 7 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Opis zadania:

Zadanie polega na realizacji projektu Ministra w zakresie wsparcia poprawy stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych pt. „Aktywny powrót do szkoły – realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim”, mającego na celu przeszkolenie kadry
nauczycielskiej w zakresie prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć ruchowych w ramach walki ze skutkami pandemii oraz promocję i wdrażanie regularnej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie Szkolenia dla nauczycieli obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z województw:
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Tematy szkoleń dotyczą zarówno aspektów psychologicznych, jak i zdrowotnych. W trakcie jednodniowych szkoleń nauczyciele zapoznają się z m.in. z metodami przeciwdziałania skutkom hipokinezji i skutkom izolacji społecznej. Zdobywają też wiedzę, jak wzbudzać i utrzymywać wśród uczniów  motywację do systematycznej aktywności fizycznej. Nauczyciele wychowania fizycznego i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej po zakończeniu szkolenia otrzymują certyfikaty, które uprawniają ich do udziału w drugim etapie projektu, polegającym na prowadzeniu dodatkowych zajęć w ramach Sport Klubów.