Drodzy Nauczyciele,

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku realizuje projekt Ministra w zakresie wsparcia poprawy stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych pt. „Aktywny powrót do szkoły – realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim”, mającego na celu przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć ruchowych w ramach walki ze skutkami pandemii.

Program składa się z II etapów:

  • I – Aktywny powrót do szkoły (szkolenia dla nauczycieli),
  • II – Sport Klub.

Pierwszy etap opiera się na szkoleniach skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Tematyka każdego ze szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące trzech obszarów (wykłady i dyskusja z obszaru zdrowie; wykłady i dyskusja z obszaru psychologia oraz czterogodzinne warsztaty metodyczne), które pomogą dzieciom w aktywnym powrocie do zajęć stacjonarnych i aktywności sportowej. Nauczyciel, który ukończy jednodniowe szkolenie, otrzyma certyfikat i wraz ze swoją szkołą będzie mógł aplikować do II etapu programu (szkoła będzie mogła ubiegać się o środki na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów). Szczegóły na stronie www.wfzawf.pl – zakładka „Sport kluby”.

UWAGA!

Realizacja II etapu programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły” – „Sport Kluby” zostaje przedłużona na cały rok 2022! Warunkiem prowadzenia Sport Klubów jest posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia „Aktywny powrót do szkoły”. Należy spełnić tylko jeden warunek – wziąć udział w szkoleniu w 2021 roku. AWFiS Gdańsk planuje zakończenie szkoleń w październiku 2021!

Informujemy, że otworzyliśmy zapisy na nowe terminy szkoleń, które odbędą się w październiku.

Zapraszamy do zalogowania na platformę www.wfzawf.pl oraz dołączenie do jednego z w/w terminów szkoleń.

Procedura utworzenia swojego indywidualnego konta na portalu.

Po utworzeniu indywidualnego konta uzyskacie Państwo prawo do właściwej rejestracji wraz z wyborem terminu szkolenia i pobraniem niezbędnych dokumentów, związanych z udziałem w szkoleniu, a następnie aplikowaniem o „Sport Kluby”.

  1. Wstępna prerejestracja dokonana na stronie www.wfzawf.pl za pomocą otrzymanych od dyrektorów szkół kodów przynależnych do określonych ośrodków szkoleniowych (dotyczy nauczycieli, którzy nie dokonali jeszcze wstępnej rejestracji, a chcieliby uczestniczyć w projekcie).
  2. Rejestracja właściwa (po obowiązkowej rejestracji wstępnej) na portalu www.wfzawf.pl z wyborem dogodnego terminu szkolenia zaproponowanego przez przynależny Państwu ośrodek szkoleniowy (właściwy AWF).

Jak mam utworzyć konto na portalu?

  1. Na stronie www.wfzawf.pl w prawym górnym rogu kliknij granatową ikonę obrazującą „ludzika” (obok zielonego przycisku „Zgłoś się”).
  • Krok 1. „Nie zgłosiłeś się jeszcze?” – należy zgłosić się do programu wpisując kod otrzymany od dyrektora (dotyczy osób, które nie dokonały rejestracji wstępnej). Po kroku 1 platforma nie wysyła automatycznie wiadomości potwierdzającej. Po tym etapie należy wrócić na stronę www.wfzawf.pl, kliknąć w granatowego „ludzika” i przejść do kroku 2.
  • Krok 2. „Nie znasz hasła?” – „Utwórz konto” (kliknij w niebieski przycisk „Utwórz konto”) – należy utworzyć konto wpisując adres mailowy użyty przy zgłoszeniu do programu.

UWAGA! należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podanie adresu mailowego – błąd/literówka sprawią że mail z linkiem aktywacyjnym nie dotrze do odbiorcy.

Na maila przychodzi wiadomość z adresu e-mail szkolenie@wfzawf.pl , która zawiera link aktywacyjny.

UWAGA! Mail z linkiem może trafić do skrzynki ogólnej lub innych np. SPAM, wiadomości śmieci, oferty, itp.

Należy otworzyć link, a w przypadku braku możliwości otwarcia linku poprzez „kliknięcie”, należy go skopiować i wkleić do przeglądarki. Jeśli wiadomość utraciła ważność należy powtórzyć krok 2 (na nowo utworzyć konto podając maila z kroku 1)

Następnie należy stworzyć swoje hasło do logowania. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym duża litera, mała litera, cyfra oraz znak specjalny (np. !, @, #).

  • Krok 3. „Aktywne konto” po kroku 2 mamy aktywne konto, na które można wielokrotnie logować się do platformy wpisując adres e-mail oraz hasło ustawione w kroku nr 2. Aktywne konto umożliwia dołączenie do szkolenia, pobranie dokumentów, aplikowanie o „Sport Kluby”.

Jeśli poczynione kroki nie dają efektu proszę zresetować komputer, użyć innej przeglądarki, a następnie powtórzyć kroki 2-3.

Po prawidłowej rejestracji (po kroku 3) można zapisać się na wybrany termin szkolenia.

Jak mogę wybrać termin szkolenia?

Jeżeli na Państwa koncie użytkownika, obok terminu szkolenia, znajduje się aktywny przycisk „Dołącz” oznacza to, że są wolne miejsca na szkoleniu i można się zapisać.

Po kliknięciu przycisku „Dołącz” zmienia się on w przycisk „Rezygnuj”, co oznacza, że zapisali się Państwo na szkolenie. Klikając w przycisk „Rezygnuj” mogą Państwo zrezygnować z wybranego terminu szkolenia oraz wybrać inny, dostępny termin.

„Brak miejsc” oznacza, że wszystkie miejsca na szkoleniu są zajęte.

„Rejestracja zakończona” – oznacza, że rejestracja na dany termin jest już wyłączona, zbliża się termin szkolenia, a Państwu nie udało się na ten termin zapisać.

Aktywne konto na platformie pozwala logować się wielokrotnie, sprawdzić termin, agendę i program szkolenia.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej AWFiS w Gdańsku.

Dodatkowe informacje i pytania dotyczące I etapu projektu „Aktywny powrót do szkoły” można kierować bezpośrednio do Biura Projektu w AWFiS Gdańsk: e-mail: gdansk@wfzawf.pl, tel.: 511 198 738 lub 58 343 29 35 (w godz. 10:00 – 15:00).

W kwestii pytań związanych z II etapem projektu, w tym rejestracją do Sport Klubów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej sportkluby@wfzawf.pl lub pod nr telefonu 724 221 484.