SZKOLENIE BIBLIOTECZNE: ALICJA KRUSZYŃSKA

PYTANIA DO TESTU ZALICZENIOWEGO: KATARZYNA CICHOS-RECLAW, MAŁGORZATA OŁDAKOWSKA-ANTONIAK

=====================================================================================================

 

Szkolenie biblioteczne online jest formą zajęć obowiązkowych dla studentów

I roku studiów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Celem szkolenia jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki oraz z zasadami

korzystania z jej zasobów i usług.

Wirtualne szkolenie ułatwi poruszanie się po wszystkich agendach Biblioteki

oraz wyszukiwanie i zamawianie publikacji.

 

Kolejne linki z lewej strony ekranu pozwalają zapoznać się z treścią szkolenia,

a następnie przejść do testu zaliczeniowego (ostatni link) – należy zalogować się

do testu według wskazówek i wypełnić go.