Dnia 30 maja 2019 roku utworzono Szkołę Doktorska Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. 1 października 2019 roku rozpoczęto kształcenie w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej.

Wysokiej jakości kształcenie w Szkole Doktorskiej AWFiS w Gdańsku jest możliwe dzięki współpracy z wybitnymi profesorami oraz uczestniczeniu w istniejących zespołach badawczych prowadzonych przez znakomitych naukowców.

Kontakt:

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS – p.o. Dyrektor Szkoły Doktorskiej

mgr Żaneta Wojdakowska – Główny Specjalista ds. promocji naukowych

e-mail: szkola.doktorska@awf.gda.pl

tel. 58 55 47 205 , +48 603 766 393

 

Biuro czynne:

poniedziałek, wtorek w godz. 9.00 – 11.30, 13.00-14.30

środa – piątek w godz. 09.30 – 14.30

pok. nr 112