Informacje ogólne

Studium Języków Obcych przy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oferuje lektoraty języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na różnych poziomach zaawansowania dla studentów dziennych, wieczorowych i zaocznych wszystkich kierunków Naszej Uczelni, a także lektorat języka angielskiego dla doktorantów. Celem lektoratu jest utrwalenie ogólnej znajomości języka, a także rozwijanie słownictwa i umiejętności specjalistycznych z zakresu turystyki, rekreacji, sportu, fizjoterapii i promocji zdrowia.

Studium Języków Obcych

Sekretariat Studium Języków Obcych
czynny jest dla studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00

mgr Elżbieta Ejankowska
pok. 23 (nad bieżnią LA) 

SKŁAD OSOBOWY PRACOWNIKÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik Studium
dr Krzysztof Pniewski – st. wykładowca języka angielskiego

 SKLAD OSOBOWY PRACOWNIKOW.pdf (55.2 kB)

Plany zajęć

Studia stacjonarne

 Rozklad zajec- przedmiot do wyboru dla III TiR I stopnia .pdf (59.6 kB)

 Rozklad zajec- przedmiot do wyboru dla II TiR I stopnia.pdf (60.3 kB)

 Rozklad zajec dla I Fizj II stopnia.pdf (54.0 kB)

 Rozklad zajec dla I Fizj studia 5-cio letnie.pdf (47.4 kB)

 Rozklad zajec dla II Fizj studia 5-cio letnie.pdf (46.3 kB)

 Rozklad zajec dla II Sport I stopnia.pdf (45.1 kB)

 Rozklad zajec dla II TiR II stopnia.pdf (46.9 kB)

 Rozklad zajec dla II TiR I stopnia.pdf (53.5 kB)

 Rozklad zajec dla II WF I stopnia.pdf (52.1 kB)

 Rozklad zajec dla I TiR II stopnia.pdf (50.1 kB)

 Rozklad zajec dla I TiR I stopnia.pdf (49.2 kB)

 Rozklad zajec dla I TZ I stopnia.stacj.pdf (47.2 kB)

Studia niestacjonarne

Dyżury pracowników

 SJO – DYZURY PRACOWNIKOW DYDAKTYCZNYCH.pdf (64.6 kB)

Terminarz zaliczeń i egzaminów – studia stacjonarne