Zespół Tańca Ludowego „Neptun”

Zespół Tańca Ludowego „Neptun” – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Powstał z miłości do tańca, z potrzeby serca w 1984 roku. Przez 35 lat serce zostawiło w Zespole ponad 500 muzyków, tancerzy i studentów. Uczestnictwo w tak wielkim przedsięwzięciu, jakim jest pielęgnowanie tradycji narodowych poprzez działalność w Zespole było i jest motywowane chęcią reprezentowania Miasta Gdańska, Regionu Pomorskiego, a przede wszystkim Polski w różnego rodzaju festiwalach, koncertach i spotkaniach promujących nasz kraj. Członkowie ZTL „Neptun” 24 razy wyjeżdżali za granicę, 17 wyjazdów połączonych było z udziałem w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Podczas koncertów Zespół stara się tak prezentować tańce narodowe i regionalne, aby ukazać przebogaty charakter polskiej kultury. Jest to szczególnie istotne podczas festiwali zagranicznych, gdzie najczęściej jesteśmy jedynym zespołem reprezentującym Polskę. Tak było między innymi w Hiszpanii, w Jałcie, na Cyprze, w Portugalii, czy w dalekim Wietnamie, gdzie polska tradycja taneczna jest niemal nieznana. Ukazanie kultury polskiej, wyrażonej w tańcu, muzyce i śpiewie daje ogólny pogląd mieszkańcom innych krajów na temperament, charakter i żywiołowość Polaków.

Kadrę Zespołu stanowią mgr Halina Król – akompaniator, mgr Barbara Radomska – instruktor-choreograf, mgr Józef Stachnik – kierownik muzyczny oraz dr Dorota Dancewicz-Nosko – kierownik artystyczny Zespołu.

ZTL „Neptun” na Facebook’u