Studenckie Koło Naukowe Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv zaprasza osoby zainteresowane badaniami naukowymi dotyczącymi psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w kontekście aktywności fizycznej!

Cele działalności PsychActiv:

  • popularyzacja wiedzy dotyczącej psychologicznych uwarunkowań zdrowia, sposobów jego promocji oraz przeciwdziałania czynnikom ryzyka;
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących psychologii zdrowia i aktywności fizycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie celowego działania w aktywności fizycznej, psychologicznych czynników związanych z aktywnością fizyczną, które działają ochronnie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz profilaktyki zachowań ryzykownych u młodzieży i psychospołecznych uwarunkowań uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej;
  • prezentacja uzyskanych wyników na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz publikowanie prac w czasopismach branżowych;
  • nawiązywanie kontaktu z zagranicznymi ośrodkami badawczymi w celu wymiany doświadczeń oraz współpracy w realizacji projektów badawczych.

Jeśli chcą Państwo, poprzez uczestnictwo w naszym Kole Naukowym, rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać doświadczenie w pracy naukowej, to serdecznie zapraszamy!

Opiekun merytoryczny PsychActiv

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski; e-mail: mariusz.lipowski@awfis.gda.pl

Opiekunowie PsychActiv:

mgr Magdalena Jochimek; e-mail: magdalena.jochimek@awfis.gda.pl

mgr Daniel Krokosz; e-mail: daniel.krokosz@awfis.gda.pl


Koło Naukowe Aktywności Fizycznej Kobiet w Okresie Reprodukcyjnym KN „AFKOR”

KN „AFKOR”, pierwotnie o nazwie Koła Naukowego Aktywności Fizycznej Kobiet w Ciąży i po Porodzie, powstało by skupiać ludzi zafascynowanych fenomenem narodzin życia w łonie matki oraz wpływu matczynej aktywności fizycznej na rozwój dziecka.

Cele Koła Naukowego Aktywności Fizycznej Kobiet w Ciąży i po Porodzie:
1) Realizacja prac naukowo-badawczych z zakresu wpływu aktywności fizycznej kobiet na przebieg ciąży, porodu, połogu, laktacji oraz rozwoju ich dzieci we współpracy ze środowiskiem naukowym w kraju i zagranicą, studentami AWFiS, lokalnym środowiskiem kobiet ciężarnych i w połogu, położnych, lekarzy ginekologów-położników oraz krajowych
i międzynarodowych instytucji branżowych.
2) Popularyzacja prenatalnej i postnatalnej aktywności fizycznej kobiet.
3) W oparciu o badania naukowe oraz doświadczenie praktyczne, opracowywanie programów edukacyjnych dla kobiet w okresie reprodukcyjnym, położnych, lekarzy oraz specjalistycznej kadry instruktorskiej prowadzącej zajęcia prozdrowotne dla kobiet w okresie prenatalnym i postnatalnym.

Spotkania uczestników KN „AFKOR” mają charakter otwarty i odbywają się w formie prelekcji, swobodnych dyskusji oraz zajęć warsztatowo-dydaktycznych. Uczestników „AFKOR” zachęcamy do publikowania doniesień w branżowych czasopismach naukowych, udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz spotkaniach metodyczno-szkoleniowych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnością fizyczną kobiet ciężarnych i położnic zarówno w celach naukowych, jak i z chęci rozwoju umiejętności praktycznych.

Opiekun koła naukowego:
Anna Szumilewicz – doktor nauk o kulturze fizycznej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – nowoczesne formy gimnastyki, specjalista prenatalnych i postnatalnych ćwiczeń fizycznych (Pre/Post Natal Exercise Specialist), certyfikowany przez American Fitness Professionals & Associates, New Jersey, USA.
e-mail: anna_szumilewicz@awf.gda.pl
Nadzór naukowo-merytoryczny: dr hab. Stanisław Sawczyn, prof. nadzw. AWFiS

W ramach realizacji projektu naukowo-badawczego od października do maja prowadzimy program treningowo-edukacyjny pt. „Ćwiczenia dla przyszłych mam” według harmonogramu podanego na:


KOŁO NAUKOWE REKREACJI RUCHOWEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Powołane w 2006r., działa nieprzerwanie do dziś

Zakres działalności Koła:
-prowadzenie seminarium naukowego z obszaru rekreacji ruchowej
-nawiązywanie współpracy naukowej z innymi podmiotami
-koordynowanie badań naukowych
-konsultacje

Opiekun naukowy:
Prof. nadzw.dr hab. Katarzyna Prusik
Kontakt:  prusikkatarzyna@gmail.com
Tel. (58)5547314; AWFiS Gdańsk ul.K.Górskiego1, pok.207

Osiągnięcia:
– Wyróżnienie na Konferencji Studenckich Kół Naukowych AWFiS w Gdańsku dla  stud. Grzegorza Skoczko
– Zawiązanie Sieci Naukowej „Polacy Aktywni i Zdrowi” między AWFiS a GUM-ed
Zapraszamy do współpracy:
– studentów I, II i III stopnia kierunków: Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne i  Sport, nauczycieli, wszystkie osoby,  zainteresowane problematyką zdrowia i aktywności fizycznej.

Uwaga!!!!

Ogłaszamy nabór nowych członków!
Zapraszamy studentów do redagowania strony WWW. Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej