Rada Samorządu Studentów AWFiS w nowym składzie.

12.10.2011

Dnia 11.10.2011 zakończyły się dwudniowe wybory uzupełniające do RSS. Zmagających się w bojach było 8 kandydatów na 4 wolne miejsca.

W szeregi RSS weszli:
Martyna Sikora II rok TiR
Szymon Laga I rok WF
Michał Sokołowski I rok WF
Adrian Matysik I rok WF.

Ścisły zarząd  także zmienił swoją strukturę. Przewodniczącym po wyborach wewnętrznych została Ewelina Cerowska I rok II stopień TiR
zastępca przewodniczącego -Artur Niwczyk II rok WF
sekretarz- Julia Kasprzykowska
zarząd- Ewa Wojciechowska
zarząd- Marcin Miszewski.

Nowy samorząd został wybrany na rok akademicki 2011/2012.