Rada Samorządu Studentów to zespół, który składa się ze studentów Akademii. Czym się zajmujemy? Przede wszystkim reprezentowaniem wszystkich studentów naszej Alma Mater w najróżniejszych sprawach i okolicznościach. Udzielamy się w Senacie, komisji stypendialnej, Radzie Uczelni, a także w wielu, wielu innych uczelnianych gremiach. Co tydzień zbieramy się, aby rozmawiać o bieżących wydarzeniach, problemach i o życiu AWFiS ogółem. Co roku przeprowadzamy również szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta, podczas którego każdy może dowiedzieć się jak właściwie odnaleźć się w zawiłych regulaminach i aktach, które regulują tok nauki.