Jakub Hinca

Przewodniczący RSS AWFiS w Gdańsku

Alicja Karpiuk

Wiceprzewodnicząca RSS

Daria Mikołajewska

Sekretarz RSS

Michał Niepsuj

Wiktoria Sidya

Karolina Dubiella

Grzegorz Koczela

Aniela Frączek

Maja Makowska

Zuzanna Niedziałkowska

Wiktoria Krygier

Kornelia Kondracik

Stanisław Sosiński