• Wszystkie ogłoszenia
  • Aktualności
  • Dla studenta
  • Dziekanat Diagnostyka Sportowa
  • Dziekanat Fizjoterapia
  • Dziekanat Kosmetologia
  • Dziekanat Sport
  • Dziekanat Terapia Zajęciowa
  • Dziekanat Turystyka i Rekreacja
  • Dziekanat Wychowanie Fizyczne

Studenci 1 roku TiR 2 stopnia – Różne Formy Rekreacji Ruchowej

Uwaga Studenci 1 roku TiR 2 stopnia. Pierwsze zajęcia z przedmiotu Różne Formy Rekreacji Ruchowej (RFRR) odbędą się  dn. 3.10.2022r. o godz. 9.00 dla wszystkich grup w budynku TiR. Obecność obowiązkowa. Katarzyna Prusik

ANATOMIA – egzamin poprawkowy i kolokwia poprawkowe

ANATOMIA – egzamin poprawkowy i kolokwia poprawkowe (kierunek: WF, SPORT, TiR, TZ, FIZJOTERAPIA)    Egzamin poprawkowy z anatomii odbędzie się: I termin poprawkowy – 08 wrzesień, godz. 10.00, aula II termin poprawkowy – 15 września, godz. 10.00, aula Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie 1 i 2 semestru (dotyczy to wykładów i ćwiczeń). Stąd kolokwium poprawkowe wykładów […]

Biuro Dziekana i Prodziekanów

W dniach 28.03 – 01.04.2022r. Biuro Dziekana oraz Biuro Prodziekanów są nieczynne. Wszelkie wnioski należy wrzucać do skrzynki podawczej przy pok. nr 9 (Biuro Prodziekanów).

UWAGA !!! Terapia Zajęciowa, Diagnostyka Sportowa, Turystyka i Rekreacja (MSU, I rok)

W dniach 29.03. – 31.03.2022 r. dziekanat będzie nieczynny !  Dnia 01.04.2022 r. (piątek) dziekanat będzie czynny w godz. 10:00 – 13:00.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie TERAZ POLSKA TURYSTYKA

Którego celem jest: promocja  prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski, wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich, promocja młodych talentów ludzi, których pasja i poziom wiedzy o aktualnych trendach czy koncepcje marketingowe o polskiej turystyce zostały starannie zwarte w […]

konsultacje z przedmiotu: Anatomia

Konsultacje dr Damiana Jeżyka z przedmiotu Anatomia odbywają się w czwartki w godzinach 12:00 – 13:30.