SPORT I STOPNIA

Studia stacjonarne

KIERUNEK SPORT

Studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny

Terminy rejestracji internetowej od 04.06.2018 – 06.07.2018

Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

 1. konkurs świadectw dojrzałości;
 2. egzamin sprawności fizycznej
 3. ocenę stanu zdrowia;

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 117 punktów, w tym:

– maksymalnie 72 punkty w wyniku konkursu świadectw dojrzałości,

– maksymalnie 45 punktów za wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej.

A. KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty wyliczone na podstawie wartości wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”) tj.:

 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany przez kandydata

* Jeśli kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin obowiązkowy z matematyki.

* Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.

Międzynarodowa matura” (IB)

– kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” przyjmowani będą na zasadach określonych w tabeli (IB)

Tabela (IB)

Zasady przeliczania wyniku egzaminu matury międzynarodowej
Wyniki matury wyrażonew punktachPrzyznane punkty
Poziom SLPoziom HL
77-624
6-55-419
4-33-214
29

– Kandydaci na kierunek będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

 • TABELE PRZELICZENIOWE WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Nowa matura

Tabela nr 1 Tabela nr 2

Zasady przeliczania wynikuegzaminu maturalnego– poziom podstawowy Zasady przeliczania wynikuegzaminu maturalnego– poziom rozszerzony
Wyniki maturywyrażone w procentachPrzyznane punkty Wyniki maturywyrażone w procentachPrzyznane punkty
100 – 9618 100 – 9624
95 – 9116 95 – 9122
90 – 8614 90 – 8620
85 – 8112 85 – 8118
80 – 7611 80 – 7616
75 – 7110 75 – 7115
70 – 669 70 – 6614
65 – 618 65 – 6113
60 – 567 60 – 5612
55 – 516 55 – 5111
50 – 465 50 – 4610
45 – 414 45 – 419
40 – 363 40 – 368
35 – 312 35 – 317
301 306

Stara matura

egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach

Tabela nr 3
Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego – 5 stopniowa skala ocenWyniki matury wyrażone ocenąPrzyznane punkty 52441536
Tabela nr 4
Zasady przeliczania wyniku egzaminu maturalnego – 6 stopniowa skala ocenWyniki matury wyrażone oceną
Przyznane punkty 624519414
39
24

B. EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Egzamin sprawności fizycznej obejmuje następujące próby:

a) sprawdzian umiejętności pływania

b) obowiązkowy test Cooper’a – bieg w czasie 12 minut oraz

c) dwie wybrane próby spośród trzech:

– bieg na dystansie 50 m,

– bieg ze zmianą kierunku, po kopercie 3 x 5 m.,

– podciąganie się na drążku.

Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską, międzynarodową lub krajową oraz pierwszą w dyscyplinach olimpijskich (Rio de Janeiro, Pjongczang) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem maksymalnej wartości punktowej.

Powyższe osiągnięcia sportowe będą musiały być potwierdzone przez właściwy krajowy związek sportowy.

Kandydaci zwolnieni z egzaminu wstępnego ze sprawności fizycznej na podstawie posiadanej klasy sportowej zobowiązani są w terminie 11-13.07.2018 r. do złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej wszystkich wymaganych dokumentów, oraz zaświadczenia stwierdzającego posiadanie klasy: mistrzowskiej lub pierwszej .

Wzespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjmuje się następujące kryteria klasyfikacyjne:
– aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej;
– aktualny udział w rozgrywkach I ligi równa się klasie I.

Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata
– oryginał dokumentu;
– data wystawienia dokumentu;
– numer dziennika instytucji wydającej dokument;
– rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów;
– podpis prezesa, sekretarza generalnego lub upoważnionego pracownika związku;

Ocena niedostateczna z dyscyplin objętych egzaminem sprawności fizycznej nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

a) SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA

Kandydat winien przepłynąć dystans 50 m (dwie długości pływalni) dwoma wybranymi przez siebie technikami pływania (styl grzbietowy, klasyczny, kraul, motylkowy) po 25 m każdą w wyznaczonym minimum czasowym. Otrzymanie oceny niedostatecznej wynika z nieprzepłynięcia dystansu 50 m w wyznaczonym minimum na ocenę dostateczną, również zatrzymania się w czasie pływania i nieukończenia próby. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.

Do egzaminu z pływania kandydaci przystępują po rozgrzewce i wykonują próbę tylko raz.

KRYTERIA CZASOWE
ocenakobietymężczyźnipunkty
bardzo dobrydo 43,0do 38,05
dobry plus43,1 – 48,038,1 – 40,04
dobry48,1 – 52,040,1 – 45,03
dostateczny plus52,1 – 57,045,1 – 50,02
dostateczny57,1 – 1:10,050,1 – 1:00,01

b)TEST COOPER`A

Wykonanie: na komendę „na miejsca” uczestnik staje nogą wykroczną przed linią startową w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” rozpoczyna bieg w czasie 12 minut. Próbę wykonuje się na bieżni okólnej 400-metrowej. Dystans mierzony z dokładnością jednego metra.

Ocena: pokonany dystans w metrach.

 MężczyźniKobiety
Punktydystans (m)
12069 ÷ 20051669 ÷ 1605
22134 ÷ 20701734 ÷ 1670
32199 ÷ 21351799 ÷ 1735
42264 ÷ 22001864 ÷ 1800
52329 ÷ 22651929 ÷ 1865
62394 ÷ 23301994 ÷ 1930
72459 ÷ 23952059 ÷ 1995
82524 ÷ 24602124 ÷ 2060
92589 ÷ 25252189 ÷ 2125
102654 ÷ 25902254 ÷ 2190
112719 ÷ 26552319 ÷ 2255
122784 ÷ 27202384 ÷ 2320
132849 ÷ 27852449 ÷ 2385
1428502450

c) Bieg na dystansie 50 metrów

Wykonanie: Po komendzie „start” uczestnik rozpoczyna bieg z niskiej pozycji startowej.

Ocena: czas biegu mierzony jest z dokładnością do 0,01 s.

 MężczyźniKobiety
Punktyczas (sek.)
17,008,54
26,81 ÷ 6,908,21 ÷ 8,37
36,71 ÷ 6,808,04 ÷ 8,20
46,61 ÷ 6,707,87 ÷ 8,03
56,51 ÷ 6,607,70 ÷ 7,86
66,41 ÷ 6,507,53 ÷ 7,69
76,31 ÷ 6,407,36 ÷ 7,52
86,21 ÷ 6,307,19 ÷ 7,35
96,11 ÷ 6,207,02 ÷ 7,18
106,01 ÷ 6,106,85 ÷ 7,01
115,91 ÷ 6,006,68 ÷ 6,84
125,81 ÷ 5,906,51 ÷ 6,67
135,806,50

Bieg po kopercie

Wykonanie: trzy okrążenia biegu po kopercie o wymiarach 3 x 5 m, powstałej
 z ustawienia pięciu stojaków. Ważne jest utrzymanie podczas biegu pozycji ułatwiającej zmianę kierunku, tj. przy obniżonej postawie, mijanie chorągiewek wewnętrznym barkiem z akcentem nogi zewnętrznej przy zmianie kierunku.

Nie wolno wywrócić chorągiewki. (Rys. 5)

Ocena: czas biegu mierzony jest z dokładnością do 0,01 s.

 KobietyMężczyźni
Punktyczas (sek.)
127,9026,42
227,45 ÷ 27,8925,49 ÷ 25,95
327,00 ÷ 27,4425,02 ÷ 25,48
426,55 ÷ 26,9924,55 ÷ 25,01
526,10 ÷ 26,5424,08 ÷ 24,54
625,65 ÷ 26,0923,61 ÷ 24,07
725,20 ÷ 25,6423,14 ÷ 23,60
824,75 ÷ 25,1922,67 ÷ 23,13
924,30 ÷ 24,7422,20 ÷ 22,66
1023,85 ÷ 24,2921,73 ÷ 22,19
1123,40 ÷ 23,8421,26 ÷ 21,72
1222,95 ÷ 23,3920,79 ÷ 21,25
1322,9420,78

Podciąganie się na drążku

Mężczyźni – uginanie ramion w zwisie.

Zwis nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał „start” uczestnik ugina ręce, podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie jest przerwane, jeśli uczestnik zrobi przerwą wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. W czasie próby nie wolno wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała. Ćwiczenie powtarza się aż do odmowy wykonania. Próba wykonywana jest jeden raz.

Ocena: liczba pełnych podciągnięć.

Kobiety – wytrzymanie w zwisie na drążku o ramionach ugiętych.

Zwis nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa do odmowy wykonania. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.

Próba wykonywana jest jeden raz. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajdzie się poniżej drążka.

Ocena: czas utrzymania zwisu.

 KobietyMężczyźni
Punktyczas (sek.)liczba
19 ÷ 52 ÷ 1
214 ÷ 104 ÷ 3
319 ÷ 156 ÷ 5
424 ÷ 208 ÷ 7
529 ÷ 2510 ÷ 9
634 ÷ 3012 ÷ 11
739 ÷ 3514 ÷ 13
844 ÷ 4016 ÷ 15
949 ÷ 4518 ÷ 17
1054 ÷ 5020 ÷ 19
1159 ÷ 5522 ÷ 21
1264 ÷ 6024 ÷ 23
136525

C. OCENA STANU ZDROWIA

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: https://awfgda.akademus.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/ zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej, w terminach określonych w niniejszej Informacji. 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu IRK, a w szczególności, za wpisanie przez zainteresowanego wyników z egzaminu maturalnego, różniących się od stanu faktycznego.

 1. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek sport jest przystąpienie do egzaminu ze sprawności fizycznej.

Egzaminy ze sprawności fizycznej odbędą się w okresie 12-20.07.2018 r.

Każdy z kandydatów przystępuje do ww. egzaminów wyłącznie w dniu wyznaczonym dla niego przez Komisję Egzaminacyjną.

Kandydaci, zdający egzamin ze sprawności fizycznej zobowiązani są do:

 1. sprawdzenia na stronie internetowej AWFiS oraz pod swoim adresem e-mail miejsca i terminu egzaminu,
 2. złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej w dniu egzaminu oryginałów dokumentów:
 • dowodu wpłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym (opłata jest bezzwrotna);
 • oryginału zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawionego WYŁĄCZNIE przez lekarza medycyny pracy, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia; (wzór zaświadczenia załącznik nr 2)

(skierowanie do lekarza medycyny pracy_załącznik nr 1)

Uczelnia nie ponosi kosztów badań lekarskich;

 • zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na czas egzaminu wstępnego ( tegoroczni maturzyści zwykle objęci są grupowym ubezpieczeniem w szkołach );
 • kserokopii świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu);

Kandydaci zwolnieni z egzaminu wstępnego na podstawie posiadanej klasy sportowej składają w terminie 11-13.07.2018 r. komplet dokumentów wymienionych powyżej oraz

 • zaświadczenia stwierdzającego posiadanie klasy mistrzowskiej lub pierwszej:

wydane na oryginalnym druku, podpisane przez prezesa, sekretarza generalnego lub upoważnionego pracownika związku.

 1. Rekrutacja na studia jest postepowaniem konkursowym w ramach wyznaczonych przez Senat uczelni limitów przyjęć na studia.

Odstąpienie od któregokolwiek etapu postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

 1. W ramach postępowania rekrutacyjnego, na stronie internetowej uczelni oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w holu głównym AWFiS, ogłoszone zostaną następujące listy:

– lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym,

– lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia

– lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.

 1. Kandydat wstępnie zakwalifikowany, zobowiązany jest w określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną terminie 4 kolejnych dni, do złożenia następujących dokumentów:
 1. podpisanego podania wydrukowanego z systemu IRK;
 2. kserokopii dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał  do wglądu);
 3. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w systemie IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych;
 1. Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 1. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej.

W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej.   Dotyczy to jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach wstępnie zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 kolejnych dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną

 1. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 1. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 1. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.
 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 1. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po złożeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.