ETAPY REKRUTACJI

KROK PO KROKU

1.

Rejestracja kandydata w systemie IRK – https://irk.awf.gda.pl

2.

Uzupełnienie wyników matury oraz załączenie wymaganego kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem w systemie IRK

3.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł za każdy kierunek na indywidualne konto wygenerowane w systemie IRK.

4.

Zakwalifikowanie się na wstępna listę kwalifikacyjną

5.

Dostarczenie lub przesłanie pocztą oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie przez komisję rekrutacyjną

6.

Publikacja listy osób przyjętych