ETAPY REKRUTACJI

KROK PO KROKU

1.

Rejestracja kandydata w systemie IRK – https://irk.awf.gda.pl

2.

Uzupełnienie wyników matury oraz załączenie wymaganego kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem w systemie IRK

3.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł za każdy kierunek na indywidualne konto wygenerowane w systemie IRK

100 zł na kierunkach z egzaminem sprawnościowym

4.

Zakwalifikowanie się na wstępna listę kwalifikacyjną

5.

Dostarczenie lub przesłanie pocztą oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie przez komisję rekrutacyjną

6.

Publikacja listy osób przyjętych

Egzamin sprawnościowy odbywać się będzie po zamknięciu rejestracji internetowej (po 10 lipca) w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną
Kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Sport.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z egzaminu sprawnościowego obejmującego sprawdzian obejmujący:

  • sprawdzian z pływania na dystansie 50 metrów dwoma wybranymi technikami po 25 metrów każdą
  • sprawdzian z dwóch dyscyplin do wyboru spośród:
  1. gimnastyki
  2. lekkoatletyki
  3. gier zespołowych (kandydat wybiera dwie z czterech opcji spośród: piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej)

Link do egzaminów sprawnościowych na kierunek Sport oraz Wychowanie Fizyczne

Kierunek Sprawność fizyczna w siłach specjalnych

  1. Pływanie stylem wybranym przez kandydata na dystansie 50 m;
  2. Podciąganie się na drążku wysokim (M) / Ugięcia ramion w podporze przodem (K);
  3. Skłony tułowia w ciągu 2 minut;
  4. Bieg na dystansie 1 km;