Opłaty

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2020/2021 na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na wszystkich kierunkach wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualne wygenerowane konto w systemie IRK. Tytułem:
Opłata rekrutacyjna  (imię i nazwisko), kierunek (wychowanie fizyczne/fizjoterapia/ sport/ turystyka i rekreacja/terapia zajęciowa), tryb (stacjonarny/ niestacjonarny), studia(I stopnia/ II stopnia). Opłata jest bezzwrotna! Wpłata na indywidualne konto kandydata wygenerowana w systemie IRK,  powinna być dokonana do dnia zakończenia rejestracji w systemie IRK.

Adres do przelewu:
AWFiS w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk