2 sierpnia 2022r. rusza rekrutacja dodatkowa na stacjonarne studia I stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 na następujące kierunki:

– Wychowanie Fizyczne – limit miejsc: 160,

– Sport – limit miejsc: 107,

– Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych – limit miejsc: 48,

– Trener Personalny i Fitness – limit miejsc: 68,

– Diagnostyka Sportowa – limit miejsc: 51,

– Dietetyka w Sporcie i Rekreacji – limit miejsc: 33,

– Kosmetologia – limit miejsc: 28,

– Turystyka i Hotelarstwo – limit miejsc: 69,

– Terapia zajęciowa – limit miejsc: 28.

Internetowa rejestracja kandydatów w rekrutacji dodatkowej prowadzona będzie w terminie od dnia 2 sierpnia do dnia 12 września 2022 r. do godz. 12:00

 

Rejestracja internetowa na studia drugiego stopnia trwa do 15 września i do tego czasu należy załączyć w systemie IRK m.in. skan dyplomu ukończenia studiów oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów (z podpisem dziekana lub innej osoby upoważnionej).

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).