Kontakt

BIURO REKRUTACJI tel. (58) 55 47 452  

inż Magdalena Barc pokój 16

rekrutacja@awf.gda.pl

Kierownik Działu Kształcenia (58) 55 47 242 pokój 14