KONTAKT/ KOMISJE REKRUTACYJNE

PO ZAMKNIĘCIU BRAMEK W SYSTEMIE IRK KANDYDAT BEZPOŚREDNIO KONTAKTUJE SIĘ ZE SWOJĄ KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ.

BIURO REKRUTACJI

 

inż. Magdalena Barc

tel.: 58 55 47 452

Pokój 16

rekrutacja@awf.gda.pl

KIEROWNIK DZIAŁU KSZTAŁCENIA

 

mgr Izabela Posańska

tel.: 58 55 47 242

Pokój 14

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW Z KARTA POLAKA

 

mgr Alicja Bielska 

tel.: 58 55 47 382

pok 105 A