Rekrutacja dla cudzoziemców – studia odpłatne w j. polskim

mgr Alicja Bielska
pokój 105A
+48 58 55 47 382

alicja.bielska@awf.gda.pl