APLIKOWANIE O MIEJSCE W AKADEMIKU

Dział socjalny: tel. 58 55 47 224
Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych

Informacja na temat przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 72 / 2024 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 września 2023 r., stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AWFiS nr 91/2023 z dnia 19 września 2023 r. oraz ogłoszenia
tekstu ujednoliconego Regulaminu