„PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area”

Głównym celem projektu jest digitalizacja miejsc parkingowych, umożliwiając opracowanie strategii parkingowych na terenach pilotażowych. Projekt przeanalizuje zintegrowane opcje parkowania, tak aby kierowcy znaleźli najlepszy sposób dotarcia do miejsc docelowych. Do najważniejszych działań w projekcie należy opracowanie strategii digitalizacji miejsc parkingowych. Co więcej, projekt stworzy aplikację do monitorowania dostępnych miejsc parkingowych wraz z monitoringiem transportu indywidualnego i publicznego.

Okres realizacji projektu: 2018-05-01 – 2021-04-30, przy czym AWF realizuje projekt do 2020-06-03

Wartość projektu: 2 689 373,00 €

Wartość dofinansowania: 2 245 767,05 €

Wartość projektu po stronie AWFiS: 337 094,00 €

Wartość dofinansowania po stronie AWFiS: 286 529,90 €

Projekt finansowany w ramach Programu Interreg South Baltic ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://parkinggetssmart.eu/

http://mobilnosc.org/parking-gets-smart-2