W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych.

Wymiar godzin oraz termin realizacji praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku studiów oraz naboru. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia dostępne są w sekcjach poniżej dedykowanym poszczególnym kierunkom studiów.

Dane kontaktowe:

Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS

Dominika Fopke

dyżur: poniedziałek – czwartek 11:00 – 14:00, piątek – nieczynne

praktyki@awf.gda.pl

pokój: 1, blok A

telefon: (+58) 55 47 323

 

„Forms dla Studenta dot. danych Praktykodawcy do umowy” – wypełniają wyłącznie Studencki AWFiS

„Forms dla Opiekunów merytorycznych ds. studenckich praktyk zawodowych” – wypełniają wyłącznie Opiekunowie merytoryczni ds. studenckich praktyk zawodowych

REGULAMIN PRAKTYK 2023/2024

Opiekunowie

Skierowanie

Oświadczenie

Proces weryfikacji oraz ujednolicania dokumentacji trwa. Już niedługo będą mogli Państwo samodzielnie je pobrać, jednak na chwilę obecną prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Praktyk Zawodowych.

 

 

Link formularza do przesłania niezbędnych danych do sporządzenia umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS   – by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

Link do formularza dla studentów Dietetyki w Sporcie i Rekreacji – Dane do umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS

UWAGA! by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych (po uzyskaniu akceptacji Opiekuna merytorycznego ds. studenckich praktyk zawodowych) Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

 

Dokumenty do pobrania:

 1.  Arkusz Oceny – Praktyki specjalistyczne 
 2. Arkusz Oceny – Praktyki wdrożeniowe
 3. Dziennik praktyki zawodowej
 4. Efekty kształcenia praktyki
 5. Podanie zaliczenie praktyki na podstawie innej aktywności
 6. Program praktyk 
 7.  Zaświadczenie o zatrudnieniu AWFIS
 8. Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki
 9. Identyfikator AWFIS
 10. Oświadczenia – regulamin oraz brak ub NNW
 11. Podanie realizacja praktyki w miejscu zamieszkania

 

Studenci III i IV roku JSM rozliczenie praktyk z semestru zimowego w dniach 19 i 20 lipca w godzinach od 11-14.

Zapraszamy na praktyki

Proces weryfikacji oraz ujednolicania dokumentacji trwa. Już niedługo będą mogli Państwo samodzielnie je pobrać, jednak na chwilę obecną prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Praktyk Zawodowych.

Link formularza do przesłania niezbędnych danych do sporządzenia umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS   – by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

Proces weryfikacji oraz ujednolicania dokumentacji trwa. Już niedługo będą mogli Państwo samodzielnie je pobrać, jednak na chwilę obecną prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Praktyk Zawodowych.

Link formularza do przesłania niezbędnych danych do sporządzenia umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS   – by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

Proces weryfikacji oraz ujednolicania dokumentacji trwa. Już niedługo będą mogli Państwo samodzielnie je pobrać, jednak na chwilę obecną prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Praktyk Zawodowych.

Link formularza do przesłania niezbędnych danych do sporządzenia umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS   – by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

Proces weryfikacji oraz ujednolicania dokumentacji trwa. Już niedługo będą mogli Państwo samodzielnie je pobrać, jednak na chwilę obecną prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Praktyk Zawodowych.

Link formularza do przesłania niezbędnych danych do sporządzenia umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS   – by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

Link formularza do przesłania niezbędnych danych do sporządzenia umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS   – by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

 

Dokumenty do pobrania: 

 1. Arkusz oceny praktykanta
 2. Program praktyk TiH lic

Link formularza do przesłania niezbędnych danych do sporządzenia umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS   – by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

 

Dokumenty do pobrania: 

 1. Arkusz oceny praktykanta
 2. Program praktyk TiR msu

Dokumenty do pobrania:

wolontariat – zaświadczenie

Program studenckich praktyk – wolontariat

dla studentów studiów wszystkich kierunków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Dokument przygotowany dla opiekunów praktykantów oraz osób odbywających praktyki

Praktyki wolontariat są formą praktycznego kształcenia, która ma przynosić wymierne korzyści zarówno studentom, jak i organizacjom, w których wolontariat się odbywa. Dla studentów jest to często jeden z pierwszych kroków w karierze zawodowej i możliwość pozyskania doświadczenia. Wolontariat uczy ofiarności, przedkładania osiągania wspólnego celu ponad swoje potrzeby. Dla firm lub organizacji korzyściami jest wsparcie wolontariuszy w codziennej pracy, podczas wydarzeń cyklicznych oraz okolicznościowych. Ponadto jest to możliwość poznania wolontariusza pod kątem perspektywy jego późniejszego zatrudnienia, czyli w praktyce nieodpłatnie sprawdzenia jego przydatności dla organizacji.

Miejscem odbywania praktyk mogą być:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w ramach sportu akademickiego poprzez reprezentowanie uczelni,
 2. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu podczas asystowania przy badaniach pracowników Uczelni,
 3. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Sportowy AZS AWFiS Przy wykonywaniu prac wolontariackich związanych projektami i wydarzeniami wymienionych podmiotów,
 4. Organizacje sportowe: kluby, stowarzyszenia, związki, spółki lub inne jednostki będące organizatorami sportu na poziomie profesjonalnym lub amatorskim,
 5. Przedsiębiorstwa mające ścisły związek z organizacjami sportowymi na zasadzie partnerstwa, sponsoringu lub innej współpracy marketingowej,
 6. Organizacje pozarządowe wspierające rozwój sportu amatorskiego lub profesjonalnego w Polsce.

Wymiar czasowy praktyki wolontariat/wolontariat: w zależności od harmonogramu studiów na kierunku i roku.

Opieka nad praktykantem: Wolontariusz powinien wykonywać swoje zadania pod okiem opiekuna, który zleca je mu, odpowiada na jego pytania oraz ocenia jakość wykonanych prac. Nie powinno to pochłaniać więcej niż 10% czasu opiekuna. W miarę możliwości student powinien mieć jak największą swobodę wykonywania zadań samodzielnie, aby mógł analizować, oceniać sytuację i uczyć się podejmować decyzję oraz poznać konsekwencje swoich ruchów.

Ocena: jest wystawiona przez koordynatora ds. praktyk AWFiS w Gdańsku na podstawie oceny zaświadczenia.

Okres odbywania: student może odbyć wolontariat w dowolnym momencie podczas trwania swojego cyklu studiów. Niemniej zobligowany jest do rozliczenia się w trakcie trwania semestru na którym ma zaplanowane praktyki – wolontariat w programie studiów.

Link formularza do przesłania niezbędnych danych do sporządzenia umowy o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS   – by wypełnić formularz należy być zalogowanym na swoim studenckim koncie uczelnianym (domena @awf.gda.pl)

Na podstawie tych danych Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS sporządzi umowę o nieodpłatną organizację studenckich praktyk zawodowych AWFiS, która jest podstawą realizacji praktyki zawodowej.

 

 

Dokumenty obowiązujące studia licencjackie: praktyki psychologiczno-pedagogiczne

 1. Arkusz oceny praktyki
 2. Dziennik praktyk
 3. Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z regulaminem oraz programem praktyk, a także ubezpieczeniu NNW
 4. Program praktyki psychologiczno-pedagogicznej
 5. Regulamin Praktyk Zawodowych AWFiS

 

Dokumenty obowiązujące studia licencjackie cyklu kształcenia 2020-2023 (III rok):

Praktyka animacyjna:

 1. Praktyka Animacyjna AWFiS – program
 2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Nauczycielska w klasach I-III

 1. Harmonogram
 2. Oświadczenie dot. regulaminu i ubezpieczenia
 3. Podanie realizacja praktyki w miejscu zamieszkania
 4. Regulamin Praktyk Zawodowych – WF
 5. Skierowanie i zgoda Szkoły
 6. Arkusz oceny praktykanta
 7. Program praktyki
 8. Scenariusz zajęć WF instrukcja opracowania 20140129

Nauczycielska w klasach IV-VIII

 1. Scenariusz zajęć
 2. Oświadczenie dot. regulaminu i ubezpieczenia
 3. Podanie realizacja praktyki w miejscu zamieszkania
 4. Regulamin Praktyk Zawodowych – WF
 5. Skierowanie i zgoda Szkoły
 6. Arkusz oceny praktykanta
 7. Program IV-VIII, wytyczne organizacyjne
 8. Scenariusz zajęć WF instrukcja opracowania 20140129

 

Dokumenty obowiązujące uzupełniające studia magisterskie: praktyka dydaktyczna

 1.  Arkusz oceny realizacji praktyki pod względem efektów uczenia się
 2.  Indywidualne skierowanie ze zgodą Organizatora Praktyki
 3.  Oświadczenie dot. regulaminu i ubezpieczenia
 4.  Regulamin Praktyk Zawodowych AWFiS
 5.  zał.1 do Regulaminu Praktyk Zawodowych AWFiS – Arkusz oceny
 6.  Program praktyki dydaktycznej (Szkoła Ponadpodstawowa (60h))