Przedłużenie terminu czasowego zawieszenia kształcenia stacjonarnego w AWFiS

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 oraz przedłużeniem terminu zaostrzenia obostrzeń rządowych w AWFiS w okresie od 19 kwietnia 2021 r. do dnia 3 maja 2021 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej. Zarządzenie nr 63/2021 Rektora AWFiS z dn. 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS […]

Przedłużenie terminu czasowego zawieszenia kształcenia stacjonarnego w AWFiS

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 oraz przedłużeniem terminu zaostrzenia obostrzeń rządowych w AWFiS w okresie od 09 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej. Zarządzenie nr 62/2021 Rektora AWFiS z dn. 09 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS […]

Karty Przedmiotów na cykle kształcenia rozpoczynające się od roku akademickiego 2020/2021 – wszystkie kierunki studiów

W poniższych linach mają Państwo dostęp do Kart Przedmiotów (sylabusów) wszystkich kierunków studiów dotyczących cyklów kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021. Fizjoterapia Sport Terapia Zajęciowa Turystyka i Rekreacja Wychowanie Fizyczne

Uwaga Studenci! – maseczki oraz dystans społeczny

Przypominamy, iż w związku z zaostrzeniem sytuacji pandemicznej na terenie całego kraju, na Uczelni, w częściach wspólnych oraz ciągach komunikacyjnych, obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz zachowania dystansu społecznego. Dbajmy o zdrowie swoje i innych. 

KOMUNIKAT NR 51/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z dnia 07.12.2020 r.

Od dnia 07 grudnia br. zostaje przywrócona możliwość realizacji przedmiotu „Praktyka śródroczna” dla studentów II roku 2 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne. Jednocześnie zostaje wydłużony termin realizacji w/w praktyki do 2 kwietnia 2021 r. Komunikat nr 51/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej z dn. 07.12.2020 r.

Zaliczenie wolontariatu w r.a. 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, na podstawie Zarządzenia Rektora nr 95/2020 z dnia 11 września br., dot. organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021,  informuję iż dopuszcza się zaliczenie wolontariatu na podstawie udokumentowanej (załącznik nr 1 Komunikatu nr 43, link poniżej) formy: – […]

Realizacja praktyki zawodowej „na rzecz uczelni” w ramach wdrożeniowej praktyki zawodowej, przez studentów studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, w znaczącym stopniu utrudniającą realizację przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja godzin „na rzecz AWFiS”, w ramach praktyki zawodowej, tę część w wymiarze 40 godzin należy zrealizować w ramach studenckiej praktyki wdrożeniowej. Studenci, zgodnie z obowiązującym planem studiów, w celu rozliczenia praktyki wdrożeniowej na kierunku Turystyka i Rekreacja, zobligowani są […]

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

REKTOR I SENAT Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 Uroczystość odbędzie się 6 października 2020 r. o godz. 11.00 Program uroczystości:– powitanie gości– przemówienie inauguracyjne Rektora AWFiS prof. dr. hab. Pawła Cięszczyka– immatrykulacja studentów– wystąpienie przedstawiciela studentów– promocje doktorskie i habilitacyjne– wręczenie odznaczeń i […]

Praktyki studenckie – nowy panel

Drodzy studenci, zapraszamy do bieżącego śledzenia aktualności, dotyczących praktyk studenckich w naszym nowym panelu informacyjnym.

Nowa strona AWFiS

Drodzy Studenci – witamy na nowej stronie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Już niebawem w zakładach poszczególnych dziekanatów , znajdziecie aktualności i informacje dot. studiowania na Waszych kierunkach. Bądźcie z nami i śledźcie naszą stronę na bieżąco.