Kryta bieżnia

Kryta bieżnia LA (13 x 139 m) – wyznaczone 6 torów do biegu na 100 m, piaskownica do skoku w dal i trójskoku, płotki LA, zeskok do skoku wzwyż i o tyczce wraz ze stojakami i poprzeczkami, ławeczki, skrzynie i materace gimnastyczne, stanowisko siłowe, drabinki gimnastyczne i tablice do skoku dosiężnego – bez widowni.

Kryta bieżnia LA (13 x 139 m)
Kryta bieżnia LA (13 x 139 m)