Subwencja na rozwój i utrzymanie potencjału badawczego
w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu