Informacja dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych

NCN informuje, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”. W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie: materiały i […]

NCN podał terminy spotkań informacyjnych i szkoleń dla wnioskodawców w trybie online

NCN informuje, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce wyjazdowe spotkania informacyjne prowadzone przez koordynatorów dyscyplin pozostają nadal  zawieszone. Zainteresowanym jednostkom proponowane są spotkania poświęcone ofercie konkursowej NCN prowadzone w trybie online. Mozliwe jest zorganizowanie spotkania online dla pracowników wystarczy wybrać jeden z proponowanych terminów i przesłać formularz zgłoszeniowy do końca września na adres: […]

NCN ogłosił cztery konkursy skierowane do naukowców: OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

660 mln zł przeznaczymy na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN  CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Pierwszy z ogłoszonych konkursów to OPUS 20 (w tym LAP). W […]

Harmonogram konkursów NCN

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2020. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.