Projekty badawcze finansowane przez MNiSW:

 

 

 

 

dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

 • Projekt pt. „AWFiS” dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” 
  Kwota dofinansowania 221 090 zł, całkowita wartość projektu 260 940 zł
  Projekt zakłada stworzenie szerokiego wachlarza aktywności fizycznych, cieszących się obecnie dużą popularnością, tak aby integrować gdańską społeczność. Od lat akademicki duch sekcji Sportu Powszechnego dawał motywacje setkom uczestników, w związku z czym zrodził się pomysł, aby rozszerzać działalność kierowaną do społeczności lokalnej, aby pasje akademickich sportowców przekazywać osobom, które poszukują drogi dla siebie poprzez samorealizację w sporcie. Promocja aktywności fizycznej w środowisku akademickim oraz wśród lokalnej społeczności jest główny celem przedsięwzięcia. 

 prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

 • „Nowe metody wspomagania zawodników wybranych dyscyplin sportowych w okresie bezpośredniego przygotowania startowego”
  Okres realizacji: 21.04.2016 – 20.04.2019
 • „Wspomaganie procesu treningowego a zdolności wysiłkowe zawodników”
  Okres realizacji: 10.12.2013 – 09.12.2016
 • „Wysiłek fizyczny a gospodarka żelazowa w organizmie zawodników wysokokwalifikowanych”.
  Okres realizacji: 15. 10. 2009 r. – 29. 07. 2011 r. ZAKOŃCZONY

dr Tomasz Chamera

 • „Wpływ kształtu żagla na prędkość jachtów żaglowych a wynik sportowy w konkurencjach olimpijskich”.
  Okres realizacji: 09.12.2013 – 08.12.2016 ZAKOŃCZONY

dr hab. Zbigniew Jastrzębski, prof. AWFiS

 • „Wytrzymałość, szybkość i siła specjalna zawodników zespołowych gier sportowych i sportów indywidualnych na różnych etapach przygotowań”.
  Okres realizacji 27.12.2011 r. – 26.12.2012 r. ZAKOŃCZONY

prof. dr hab. R. Laskowski

 • Skuteczność treningu interwałowego w wybranych dyscyplinach sportu –  fizjologiczna ocena zmian adaptacyjnych”
  Okres realizacji 05.03.2012 r. – 04.03.2015 r. ZAKOŃCZONY


dr hab. Robert Olek, prof.AWFiS

 • „Wpływ suplementacji pirogronianem i treningu fizycznego na indukowany dietą hiperkaloryczną stres oksydacyjny”.
  Okres realizacji 28. 04. 2008 – 27. 10. 2010 r. ZAKOŃCZONY

dr Ewa Rogowska

 • „Wpływ aktywności fizycznej na poziom rozwoju biologicznego, sprawności fizycznej i wydolności organizmu dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat”.
  Okres realizacji: 30. 09. 2008 – 29. 09. 2010 r. ZAKOŃCZONY

 

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn

 • „Zdolności koordynacyjne i ich uwarunkowania w kształtowaniu mistrzostwa sportowego w gimnastyce sportowej”.
  Okres realizacji:17.04.2015 – 16.08.2017 ZAKOŃCZONY

 

dr hab. Tomasz Tomiak, prof. AWFiS

 • „Możliwości oceny wykorzystania potencjału sportowca na bazie zsynchronizowania informacji o działaniu mięśni, zaangażowaniu centralnego układu nerwowego i energetyki pracy”
  Okres realizacji: 11.12.2013 – 10.12.2016

dr Piotr Zieliński

 • „Opracowanie i wdrożenie intuicyjnego, przestrzennego interfejsu akustycznego wspomagającego nawigację chirurgiczną (Intuicoustic)”.
  Okres realizacji: 18. 06. 2008 r. – 17. 06. 2010 r. ZAKOŃCZONY

prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann

 • „Metody wspomagające i ograniczające zmiany adaptacyjne treningu sportowego”.
  Okres realizacji: 08.04.2015 – 07.04.2018 ZAKOŃCZONY

dr hab. Wiesław Ziółkowski, prof. AWFiS

 • „Wpływ zmian w poziomie cholesterolu w mitochondriach na ich funkcję, stres oksydacyjny i proces apoptozy”.
  Okres realizacji 13. 03. 2008 – 02. 06. 2011 r. ZAKOŃCZONY