Projekty badawcze finansowane przez MNiSW:

prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

 • „Nowe metody wspomagania zawodników wybranych dyscyplin sportowych w okresie bezpośredniego przygotowania startowego”
  Okres realizacji: 21.04.2016 – 20.04.2019
 • „Wspomaganie procesu treningowego a zdolności wysiłkowe zawodników”
  Okres realizacji: 10.12.2013 – 09.12.2016
 • „Wysiłek fizyczny a gospodarka żelazowa w organizmie zawodników wysokokwalifikowanych”.
  Okres realizacji: 15. 10. 2009 r. – 29. 07. 2011 r. ZAKOŃCZONY

dr Tomasz Chamera

 • „Wpływ kształtu żagla na prędkość jachtów żaglowych a wynik sportowy w konkurencjach olimpijskich”.
  Okres realizacji: 09.12.2013 – 08.12.2016 ZAKOŃCZONY

dr hab. Zbigniew Jastrzębski, prof. AWFiS

 • „Wytrzymałość, szybkość i siła specjalna zawodników zespołowych gier sportowych i sportów indywidualnych na różnych etapach przygotowań”.
  Okres realizacji 27.12.2011 r. – 26.12.2012 r. ZAKOŃCZONY

prof. dr hab. R. Laskowski

 • Skuteczność treningu interwałowego w wybranych dyscyplinach sportu –  fizjologiczna ocena zmian adaptacyjnych”
  Okres realizacji 05.03.2012 r. – 04.03.2015 r. ZAKOŃCZONY


dr hab. Robert Olek, prof.AWFiS

 • „Wpływ suplementacji pirogronianem i treningu fizycznego na indukowany dietą hiperkaloryczną stres oksydacyjny”.
  Okres realizacji 28. 04. 2008 – 27. 10. 2010 r. ZAKOŃCZONY

dr Ewa Rogowska

 • „Wpływ aktywności fizycznej na poziom rozwoju biologicznego, sprawności fizycznej i wydolności organizmu dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat”.
  Okres realizacji: 30. 09. 2008 – 29. 09. 2010 r. ZAKOŃCZONY

 

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn

 • „Zdolności koordynacyjne i ich uwarunkowania w kształtowaniu mistrzostwa sportowego w gimnastyce sportowej”.
  Okres realizacji:17.04.2015 – 16.08.2017 ZAKOŃCZONY

 

dr hab. Tomasz Tomiak, prof. AWFiS

 • „Możliwości oceny wykorzystania potencjału sportowca na bazie zsynchronizowania informacji o działaniu mięśni, zaangażowaniu centralnego układu nerwowego i energetyki pracy”
  Okres realizacji: 11.12.2013 – 10.12.2016

dr Piotr Zieliński

 • „Opracowanie i wdrożenie intuicyjnego, przestrzennego interfejsu akustycznego wspomagającego nawigację chirurgiczną (Intuicoustic)”.
  Okres realizacji: 18. 06. 2008 r. – 17. 06. 2010 r. ZAKOŃCZONY

prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann

 • „Metody wspomagające i ograniczające zmiany adaptacyjne treningu sportowego”.
  Okres realizacji: 08.04.2015 – 07.04.2018 ZAKOŃCZONY

dr hab. Wiesław Ziółkowski, prof. AWFiS

 • „Wpływ zmian w poziomie cholesterolu w mitochondriach na ich funkcję, stres oksydacyjny i proces apoptozy”.
  Okres realizacji 13. 03. 2008 – 02. 06. 2011 r. ZAKOŃCZONY