Information in English

Programme ICSM 2021 ENn

APPLICATION FORM

CV Wykładowcy MKNM 2021-1

Konferencja odbędzie się w AWFiS w Gdańsku w dniach 19-21 listopada 2021 roku i będzie poświęcona kwestiom identyfikowania, kształtowania i kierowania osobami  uzdolnionymi sportowo, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

Wydarzenie przebiegać będzie w dwóch odrębnych blokach: naukowym (19-20 listopada) i metodycznym 20-21 listopada.

Założeniem Konferencji jest stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac naukowych i doświadczeń metodycznych realizowanych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich oraz klubach sportowych. Spotkanie ma być także swoistą agorą wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki sportu – badaczy, menagerów i trenerów sportowych.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje aspekty społeczno- psychologiczne, biologiczne, fizjologiczne oraz techniczno-taktyczne związane z poszukiwaniem, odkrywaniem i prowadzeniem osób uzdolnionych sportowo w kierunku gier sportowych,  w szczególności do gry w piłkę nożną.

 

Proponowane panele naukowe:

  1. Identyfikowanie talentu w różnych dyscyplinach sportowych.
  2. Psycho-społeczne aspekty rozwoju i kierowania talentem sportowym.
  3. Uwarunkowania biologiczne i fizjologiczne uzdolnień sportowych.
  4. Techniczno-taktyczne aspekty identyfikowania talentu do gier sportowych.

TERMIN KONFERENCJI  19-21 listopada 2021 roku

Blok naukowy 19-20 listopada 2021 roku

(wystąpienie ustne, plakat  lub uczestnictwo bierne)

Blok metodyczny 20-21 listopada 2021 roku

(uczestnictwo bierne, panel dyskusyjny)

MIEJSCE KONFERENCJI

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku lub

ONLINE – w sytuacji ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią SARS-COV-2

JĘZYK KONFERENCJI                 polski, angielski

PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab. Janusz Czerwiński

Rektor Honorowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

prof. dr hab.  Paweł Cięszczyk

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Radosław Michalski

Prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek,19.11.2021 r.

15.00-16.00 rozpoczęcie, wystąpienia zaproszonych gości;

podsumowanie projektu TOP Talent – dr Bartosz Dolański (AWFiS Gdańsk)

16.00-17.00 wykład inauguracyjny pt. Identyfikacja i rozwój talentu sportowego –  prof. Mark Williams (University of Utah, USA)

17.00-18.00 wykład pt. Psychologiczne aspekty kierowania talentem w grach sportowych – prof. Daniel Memmert (Deutsche Sporthoch-

schule Köln, Niemcy)

18.00-19.00 wykład pt. Biologiczne aspekty identyfikowania talentu sportowego – prof. Agnieszka Maciejewska-Skrendo (AWFiS Gdańsk)

19.00-21.00 uroczysty poczęstunek

 

Sobota, 20.11.2021 r.

9.00-12.00 sesje tematyczne, wystąpienia naukowe

12.00-13.30 sesja plakatowa

14.00 zakończenie części naukowej konferencji

15.00-15.30 rozpoczęcie części metodycznej konferencji

15.30-16.00 prelekcja pt. Rozwój talentu piłkarskiego na przykładzie projektu TOP Talent – dr Bartosz Dolański (AWFiS Gdańsk)

16.00-17.00 wykład pt. Fizjologiczne aspekty identyfikowania i kształtowania talentu w piłce nożnej – dr Alexis Pedrón Cabo

(University La Corunia, Hiszpania)

17.00-18.00 wykład pt. Motoryczne aspekty identyfikowania i rozwijania talentu w piłce nożnej – dr Remigiusz Rzepka (Enel-Sport, Warszawa)

18.00-19.00 wykład pt. Techniczno-taktyczne aspekty rozwijania i kierowania talentem w piłce nożnej – prof. Miłosz Stępiński (Uniwersytet Szczeciński, PZPN)

19.00-20.00 przerwa

20.00-22.00 panel dyskusyjny pt. Talent piłkarski – trenerzy polskich reprezentacji narodowych w piłce nożnej

 

Niedziela, 21.11.2021 r.

10.00-11.30 wykłady pt. Psychologiczne determinanty talentu sportowego – Urszula Gościcka (Reiss Motivation Profile, Polska)

11.30-12.00 coffe break

12.00-14.00 pokazowa lekcja treningowa – trener reprezentacji Polski mężczyzn U20 – prof. Miłosz Stępiński

14.00-14.30 zakończenie konferencji

Galeria zdjęć – fot. Beata Zarach

OSTATECZNY TERMIN OPŁATY ZA KONFERENCJĘ        15 października 2021 roku

  

Blok naukowy

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

nr KONTA: 63 1030 1117 0000 0000 8899 5554

z dopiskiem: Konferencja AWFiS. Imię i Nazwisko

Blok metodyczny 

Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku

nr KONTA: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128

z dopiskiem: Konferencja AWFiS. Imię i Nazwisko

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  do 30 września 2021 roku

SPOSÓB NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PL

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EN

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS

prof. dr hab. Sergii Iermakov, Uniwersytet Kultury Fizycznej w Charkowie

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, AWFiS w Gdańsku

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn, AWFiS w Gdańsku

prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski, AWFiS w Gdańsku

prof. dr hab. Radosław Laskowski, AWFiS w Gdańsku

dr hab. Aleksander Stuła, prof. Politechniki Opolskiej

dr hab. Henryk Duda, prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS

dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS

dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS

dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS

dr Łukasz Radzimiński, AWFiS w Gdańsku

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS

dr Bartosz Dolański (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)

mgr Karol Wasielewski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)

mgr Maciej Tomaszewski, Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku