Laboratoria AWFiS

Rolą Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, oprócz kształcenia kierunkowego studentów, jest również prowadzenie badań w dziedzinach kultury fizycznej. Aby móc prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Dzięki programowi dotacji unijnych Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej oraz Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie, po gruntownej przebudowie w 2013 roku, zostało wyposażone w nową aparaturę badawczą.

Obecnie pracownicy Uczelni wraz ze studentami mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu spełniającego najwyższe światowe standardy. Głównym przeznaczeniem obu laboratoriów są badania sportowców różnych dyscyplin, których można kompleksowo monitorować podczas wysiłku oraz określić ich poziom wytrenowania pod kątem fizjologicznym, biomechanicznym oraz psychomotorycznym.

Dużym udogodnieniem dla naukowców pracujących w laboratoriach AWFiS jest mobilność większości sprzętu, dzięki czemu można prowadzić badania w terenie, w realnych warunkach treningowych i startowych. Dotychczas przeprowadzono m.in. badania narciarzy na stoku, piłkarzy na boisku oraz biegaczy na stadionie itp.

Oprócz badań w sporcie prowadzi się również badania w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Przykładowe projekty to m.in.: ćwiczenia fizyczne kobiet w ciąży, aktywność dzieci otyłych, nordic walking, a także osteoporoza i upadki u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Do najważniejszych sprzętów zgromadzonych w laboratoriach należą m.in.:

  • system Biodex System 4 Pro – służy do oceny siły mięśniowej i treningu nerwowo- mięśniowego.
  •  ergospirometry firmy Jaerger: Oxycon Pro i Oxycon Mobile – służą do badań wysiłkowych, zwłaszcza w dyscyplinach wytrzymałościowych, takich jak: bieganie, kolarstwo, wioślarstwo, triathlon.
  • bieżnia h/p/cosmos/saturn z regulacją prędkości w zakresie 0–40 km/h i nachylenia 0–25% – służy do badań wydolnościowych.

W laboratorium znajdują się ergometry:

– rowerowy, wioślarski, kajakowy.
– urządzenia firmy Zebris – służą do diagnostyki i analizy postawy ciała oraz kształtu i zakresu ruchomości kręgosłupa.
– In Body720 – służy do analizy składu ciała.
– system pozycjonowania zawodników firmy Catapult – służy do monitoringu zawodników w grach zespołowych. System ten jest jedynym w Polsce. Za granicą korzystają z niego m.in. New York Knicks, Dallas Cowboys, AC Milan.
– monitory serca Polar 400cx – służą do kontroli obciążenia w sportach indywidualnych.

– bezprzewodowy inercyjny system amerykańskiej firmy NORAXON Myomotion – służy do rejestracji
ruchu człowieka. System ten jest pierwszym w Europie i trzecim na świecie.
– system SIMI – służy do badań biomechanicznych w oparciu o analizę video i platformy siły.
– platformy Kistler i AMTI oraz dwumetrowa platforma RSscan Footscan – służą do badania sił reakcji
podłoża i nacisku.
– platformy piezoelektryczne Kistlera – służą do kinetycznego badania reakcji sił podłoża, a także do
oceny rozkładu sił nacisku na płaszczyźnie podparcia (nacisku stóp na podłoże), zarówno statycznych,
jak i dynamicznych rozkładów obciążeń.
– system Footscan – służy do pełnej analizy biomechanicznej stopy w czasie rzeczywistych dynamicznych
obciążeń, zarówno w czasie chodu, jak i biegu.
– mobilny i bezprzewodowy system pomiaru EMG firmy Noraxon – służy do rejestrowania czynności
mięśni.
– system RTK – służy do pozycjonowania obiektów na dużej przestrzeni, wyznacza pozycję 3D z dokładnością
poniżej 5 mm. Może on być wykorzystywany np. przy badaniach łodzi wioślarskich, przejazdu
narciarzy, na rowerach itp.
– wiedeński system testów – służy do badań psychologicznych i psychomotorycznych.
– system PELETON plus – służy do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej lub
rehabilitacji ruchowej.