1. Czym ogólnie laboratorium się zajmuje

Laboratorium Psychologii Sportu i Treningu Mentalnego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego prowadzi badania z zakresu:

– diagnostyki psychomotorycznej, procesów kognitywnych oraz treningu psychomotorycznego

– neurodiagnostyki i neurotreningu

– szeroko pojętej diagnostyki psychologicznej w sporcie zarówno dorosłych jak również dzieci i młodzieży

– treningu relaksacyjnego

Laboratorium skupia się zarówno na kształceniu studentów w zakresie technik mentalnych możliwych do wykorzystania przez przyszłych trenerów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego oraz fizjoterapeutów sportowych, jak również na badaniach naukowych w zakresie psychologii oraz neuropsychologii sportu, a także psychologii sportu pozytywnego.

2. W jaki sprzęt jest wyposażone

Laboratorium Psychologii Sportu i Treningu Mentalnego wyposażone jest w aparaturę naukowo-badawczą, oraz treningową jak np.: 1) System do diagnozy, monitoringu i treningu psychomotorycznego BLINK Infinity Mini; 2) System i akcesoria do profesjonalnej diagnostyki mózgu, z możliwościami gromadzenia i przetwarzania EEG, obliczania QEEG, analizy składowych niezależnych, wykonywania badań ERP (dla dzieci i dorosłych); 3) Miernik Parametrów Reakcji MPR -03 do pomiaru czasów reakcji prostej, alternatywnej (z wyborem) oraz złożonej, na 1-4 kończyn; 4) Aparat typu Krzyżowy K-03 do diagnostyki sprawności koordynacyjnej kończyn górnych; 5)  System treningowy biofeedback multimodalny „NEXUS 10” (GSR, EEG, EKG, EMG, RSP); 6) System treningowy EEG neurofeedback, do rywalizacji grupowej „Mindball”; 7) System biofeedback HRV emWave PC; 8) System biofeedback HRV emWave PC; 9) Urządzenie psychorelaksacyjne „Sita Relax Master”; 9) leżanki relaksacyjne; 10) lustro weneckie i salka obserwacyjna 11) wybrane testy psychologiczne Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

3. Jakiego typu badania naukowe można w nim prowadzić

W Laboratorium Psychologii Sportu i Treningu Mentalnego można prowadzić m.in. diagnostykę mózgu, monitoring oraz trening neurofeedback i biofeedback, diagnostykę, monitoring oraz trening psychomotoryczny, badania psychologiczne w celu identyfikacji potrzeb mentalnych zawodników niezależnie od wieku i poziomu sportowego.

4. Jakiego typu zlecone usługi badawcze można w nim realizować

W ramach działalności usługowej można m.in. zlecić:

  • testowanie sprawności zawodników w zakresie podstawowych cech psychomotorycznych: czasów reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej szybkości i dokładności spostrzegania, podzielności uwagi, orientacji przestrzennej oraz trening na wszystkich etapach szkolenia sportowego;
  • diagnozowanie osobowości, inteligencji, dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży oraz zawodników dorosłych, jak również sportowców amatorów.

 

5. Jakiego typu działalność usługową (komercyjną) można w nim prowadzić

Laboratorium Psychologii Sportu AWFiS oferuje:

  • trening sprawności psychomotorycznej
  • diagnozę sprawności psychomotorycznej
  • trening biofeedback, trening relaksacyjny
  • diagnozę wybranych parametrów psychiki zawodnika, amatora niezależnie od wieku