1. Czym ogólnie laboratorium się zajmuje

Laboratorium Neurofizjologii i Motoryczności człowieka działające na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego prowadzi szeroki zakres badań jak np.:

– badanie mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój stanu patologicznego układów nerwowego i mięśniowego;

– wpływ centralnego układu nerwowego na system motoneuronów;

– określenie wpływu stresora na wybrane sfery strukturalne i funkcjonalne organizmu człowieka w granicach szeroko pojętej neuronauki;

– badania w zakresie ontogenezy bólu.

2. W jaki sprzęt jest wyposażone

Laboratorium Neurofizjologii i Motoryczności człowieka wyposażone jest w aparaturę naukowo-badawczą, jak np.: urządzenie do pozyskiwania danych i analizy CED Micro 1401-3 z oprogramowaniem „Spike2”; algometr ciśnieniowy w zestawie o nazwie „ALGOMED”; platformy wibracyjne; MITSAR (EEG).

3. Jakiego typu badania naukowe można w nim prowadzić

W ramach laboratorium można prowadzić:

– kompleksowe badania zmiany odruchów rdzeniowych po intensywnej aktywności fizycznej;

– badania zmian parametrów połączeń korowo-mięśniowych (metodą rejestracji EEG);

– badanie stanów zmęczeniowych, występujących pod wpływem stresu psychologicznego i fizjologicznego, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia chronicznego stresu, przeciążenia, przetrenowania, a nawet depresji;

– badania związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi z perspektywy aktywności fizycznej;

– badanie wpływu procesu treningowego lub odpowiednio zastosowanego treningu zdrowotnego oraz jak dojrzewanie i starzenie się organizmu człowieka wpływa na odczuwanie i przetwarzanie bólu i jakie zachodzą zmiany w indywidualnej tolerancji   na bodziec bólowy.

4. Jakiego typu zlecone usługi badawcze można w nim realizować

– diagnostyczne zastosowanie wykorzystywanych metod w zakresie aktywności fizycznej;

– ocena funkcjonalnego stanu układu nerwowo-mięśniowego sportowców oraz osób, których działalność których wiąże się z pracą fizyczną;

– określenie predyspozycji do wykonywania specyficznego rodzaju aktywności fizycznej oraz określonych zawodów w oparciu o opisaną eksperymentalnie efektywność neurofeedbacku EEG w korelacji z metodami oceny psychologicznej jako sposób redukcji stresu;

– ustalenie osobniczych predyspozycji do niespecyficznych reakcji na bodźce bólowe w grupie osób w różnym wieku uprawiających wybrane dyscypliny sportu wyczynowo i rekreacyjnie.