1. Czym ogólnie laboratorium się zajmuje

Laboratorium Genetyki działające na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego prowadzi szeroki zakres badań z zakresu biologii molekularnej oraz genetyki człowieka, jak np.:

– genetycznego podłoża kształtowania cech istotnych w sporcie

– genetycznego podłoża urazów, kontuzji

– genetycznego podłoża chorób cywilizacyjnych, jak np. cukrzyca, otyłość

Laboratorium skupia się w głównej mierze na realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych, jako składowych wielu różnych grantów krajowych i międzynarodowych. O wysokim poziomie naukowym realizowanych prac badawczych świadczą wysokie współczynniki oddziaływania publikacji pracowników AWFiS (tzw. wskaźnik Impact Factor), ale także wartości kwotowe realizowanych przez nich grantów.

2. W jaki sprzęt jest wyposażone

Laboratorium Genetyki wyposażone jest w aparaturę naukowo-badawczą, jak np.: termocyklery do prowadzenia rekcji Real-Time PCR (BioRad CFX Connect, Applied Biosystems StepOne, Agilent Technologies AriaMx), spektrofotometr (Eppendorf BioPhotometer Plus), zamrażarki niskotemperaturowe (New Brunswick Innova U725), wirówki z chłodzeniem (Eppendorf 5810R), cieplarka laboratoryjna (Memmert IN55), autoklaw laboratoryjny (Prestige Medical Classic 2100), drobny sprzęt laboratoryjny (pipety automatyczne nastawne, pipetory i dozowniki elektroniczne, wytrząsarki, mieszadła itp.), sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym.

3. Jakiego typu badania naukowe można w nim prowadzić

W Laboratorium Genetyki można prowadzić m.in. badania w kierunku identyfikacji czynników genetycznych predysponujących do uprawiania określonej dyscypliny sportowej, identyfikacji genetycznych determinantów uszkodzeń tkanek miękkich, określenia szybkości regeneracji powysiłkowej zawodników i odpowiedzi potreningowej organizmu zawodnika.

4. Jakiego typu zlecone usługi badawcze można w nim realizować

W ramach działalności usługowej można m.in. zlecić:

  • identyfikację markerów genetycznych wyselekcjonowanych przez Zleceniodawcę lub Pracowników Laboratorium
  • opracowanie testów genetycznych, które znajdą zastosowanie w profilaktyce medycznej oraz praktyce sportowej
  • analizę poziomu cfDNA (cell-free DNA) jako potencjalnego markera procesów zapalnych, przetrenowania, adaptacji do wysiłku

5. Jakiego typu działalność usługową (komercyjną) można w nim prowadzić

Laboratorium Genetyki AWFiS oferuje realizację pełnych projektów od izolacji DNA, cell-free DNA, RNA, pomiaru stężenia, analizy jakościowej, doboru procedury laboratoryjnej, odczynników i warunków wykonywania reakcji oraz genotypowania DNA, po analizę wyników.

Oferujemy:

  • Usługi izolacji DNA, RNA
  • Ocenę jakościową i ilościową wyizolowanego materiału
  • Usługi analizy metodą PCR i Real-time PCR
  • Analizę otrzymanych wyników