1. Czym ogólnie laboratorium się zajmuje

Laboratorium specjalizuje się w analizach biochemicznych oraz immunoenzymatycznych mających  na celu rozszerzenie wiedzy na temat wpływu różnego rodzaju wysiłków na przemiany wewnątrzkomórkowe oraz różnic w adaptacji metabolicznej. Oferowane metody badawcze umożliwiają badanie kinetyki zmian aktywności enzymów, ilościowe oraz półilościowe oznaczanie kluczowych białek, witamin czy metabolitów zaangażowanych w procesy metaboliczne związane z wysiłkiem, regeneracją, odpowiedzią prozapalną, stresem oksydacyjnym.

W laboratorium realizowane są badania naukowe w ramach prac doktorskich, prace własne, a także projekty naukowe i rozwojowe finansowane zarówno ze środków krajowych jak i międzynarodowe. Odzwierciedleniem jakości naukowej realizowanych badań  są liczne publikacje naukowe.

2. W jaki sprzęt jest wyposażone

Laboratorium Biochemii  wyposażone jest w aparaturę naukowo-badawczą, taką jak m.in.: spektrometr luminescencyjny (Perkin Elmer  LS 50) do analizy kinetyki reakcji,  spektrofotometr/czytnik ELISA (Thermo Scientific Multiskan Go), spektrofotometr UV/VIS ( Cecil CE 9200), wirówki, wytwornicę lodu, cieplarkę, wytrząsarki do płytek oraz płuczki, drobny sprzęt laboratoryjny (pipety automatyczne, pipetory, wytrząsarki, mieszadła itp.) oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

W niedługim czasie Laboratorium zostanie doposażone w LuminexTM- urządzenie oparte na metodzie immunoenzymatycznej, które zapewnia kompletne rozwiązanie średnio- i wysokozakresowe do szybkiej i dokładnej oceny ilościowej nawet kilkudziesięciu biomarkerów w jednej próbie.

3. Jakiego typu badania naukowe można w nim prowadzić

W Laboratorium Biochemii można realizować szeroki panel prac badawczych związanych z poszukiwaniem markerów bądź szlaków biochemicznych zaangażowanych w adaptację organizmu do wysiłku fizycznego, określenie ich wpływu na parametry składu ciała, badanie związku między składnikami diety, suplementami a szybkością regeneracji powysiłkowej zawodników i odpowiedzi potreningowej organizmu zawodnika, wpływu antyoksydantów i stresu oksydacyjnego na odpowiedź potrenigową czy rozwój stanu zapalnego.

4.  Jakiego typu działalność usługową (komercyjną) można w nim prowadzić

Laboratorium Biochemii  w ramach działalności usługowej  oferuje:

  • identyfikację markerów biochemicznych wyselekcjonowanych przez Zleceniodawcę lub Pracowników Laboratorium
  • opracowanie testów biochemicznych, które znajdą zastosowanie w profilaktyce urazowej oraz praktyce sportowej

Laboratorium Biochemii AWFiS oferuje realizację zadań badawczych/ usługowych oraz projektów naukowych obejmującą: przygotowanie materiału do badań, analizę ekspresji białek metodą Western Blot, test ELISA, analizę kinetyki reakcji, opracowanie protokołu i walidacja metod, analizę otrzymanych wyników.