Zadania ACK:

  • Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 3 i 5 latach po ukończeniu studiów. Celem badania jest dostosowanie efektów uczenia się i programu studiów do potrzeb rynku pracy i oczekiwań interesantów wewnętrznych Uczelni (studentów).
  • Bada opinię pracodawców i praktykodawców. Badaniem objęte są podmioty przyjmujące studenta na praktyki oraz pracodawcy.
  • Współpraca z Uczelnianą Komisją ds. Jakości i Programów Studiów oraz z Radą Programową ds. Jakości i Programów Studiów.
  • Po zdiagnozowaniu opinii absolwentów, pracodawców i praktykodawców osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportu, nie później niż do końca danego roku akademickiego, przekazują wyniki badań Prorektorowi ds. Kształcenia i Rozwoju oraz Przewodniczącemu Rady Programowej ds. Jakości i Programów Studiów określonego kierunku.

Skład Akademickiego Centrum Karier (ACK):

  • mgr Owidiusz Moska
  • mgr Marta Pawłowska

PRACA

w celu znalezienia pracy polecamy odwiedzić stronę:  https://www.praca.pl/gdansk.html