PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA I ROZWOJU

dr. hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS

Biuro Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju
mgr Alicja Bielska
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. +48 58 55 47 382/159
pok. 105