MODUŁY:

Dane uczelni – ogólne
Jak dojechać (tylko mapa gmap)
Biuro Rektora
Rzecznik prasowy
Biuro Dziekana Wydziału Klutury Fizycznej
Sekretariat Kierunku Wychowanie Fizyczne
Sekretariat Kierunku Fizjoterapia
Sekretariat Kierunku Terapia zajęciowa
Sekretariat Kierunku Sport
Sekretariat Kierunku Turystyka i Rekreacja
Biuro Prorektora ds. Nauki
Administracja
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
Biblioteka Główna
Biuro Promocji
Narodowe Centrum Żeglarstwa
Szkoła Doktorska i studia doktoranckie
Rekrutacja
Akademickie Centrum Karier
Erasmus+
Dział nauki
Dział jakości kształcenia
Biuro zarzadzania projektami UE
Dział zamówień publicznych
Dział spraw studenckich
Księgowość