Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

im. Jędrzeja Śniadeckiego

ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi

pok. 215 budynek Administracji

 

dr Marzena Wysińska-Gajek

e-mail: marzena.wysinska@awf.gda.pl

tel. 58 5547 125

kom. 603 923 402

 

mgr Katarzyna Jereczek

e-mail: katarzyna.jereczek@awf.gda.pl

tel. 58 5547 125