KONTAKT

Kontakt z komisją rekrutacyjną

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną (studia w języku polskim)

rekrutacja.cudzoziemcy@awf.gda.pl

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną (Studia w języku angielskim)

international.recruitment@awf.gda.pl

Kontakt z innymi osobami

Finanse cudzoziemców,  pokój nr. 16

inż. Magdalena Barc

magdalena.barc@awf.gda.pl

tel. +48 58 55 47 452

Akademik,  pokój nr. 135

mgr Beata Stefanowicz

beata.stefanowicz@awf.gda.pl

+48 58 55 47 470

Koordynator ds. cudzoziemców,  pokój nr. 116 B 

(ubezpieczenia studentów, badania lekarskie, akomodacja w domu studenta)

mgr Urszula Czepukojć

urszula.czepukojc@awf.gda.pl

+48 58 55 47 259

Prodziekan ds. kierunku sport i studiów obcojęzycznych,  pokój nr. 5

dr Bartosz Krawczyński

prodziekani@awf.gda.pl

Rekrutacja cudzoziemców, pokój nr. 12

Łukasz Kosik

lukasz.kosik@awf.gda.pl

+48 58 55 47 374

Koordynator ds. cudzoziemców,  pokój nr. 116 B 

(ubezpieczenia studentów, badania lekarskie, akomodacja w domu studenta)

mgr Sebastian Osmólski

sebastian.osmolski@awf.gda.pl