KONTAKT

Rekrutacja cudzoziemców pokój 16

Arkadiusz Kozaczeńko

international.recruitment@awf.gda.pl

arkadiusz.kozaczenko@awf.gda.pl

tel.+48 55 47 452

Komisja Rekrutacyjna

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną (studia w języku polskim)

rekrutacja.cudzoziemcy@awf.gda.pl

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną (Studia w języku angielskim)

international.recruitment@awf.gda.pl

Kontakt z innymi osobami

Finanse cudzoziemców,  pokój nr. 16

Arkadiusz Kozaczeńko

arkadiusz.kozaczenko@awf.gda.pl

tel. +48 58 55 47 452

Akademik,  pokój nr. 135

mgr Beata Stefanowicz

beata.stefanowicz@awf.gda.pl

+48 58 55 47 470