Acta Biochimica Polonica
Akademicki Przegląd Sportowy
Anthropological Review
Antropomotoryka zob. Journal of Kinesiology
Archiwista Polski
Asystent Trenera
Aura
Baltic Journal of Health and Physical Activity
Bibliotekarz
Biology of Sport
Body Life
Ból
Charaktery
Czasopismo Geograficzne
Czasopismo Psychologiczne
Dziennik. Gazeta Prawna
Dziennik Bałtycki
Dziennik Ustaw
Edukacja
Fizjoterapia (zob. Physiotherapy Quarterly)
Fizjoterapia Polska
Folia Morphologica
Folia Turistica
Food Forum
Forum Akademickie
Forum Oświatowe
Gazeta Wyborcza
GeoJournal of Tourism and Geosites
Gerontologia Polska
Gościniec PTTK
Góry. Magazyn
Handball Polska
Health Problems of Civilization
Hotelarz
Human Movement (dawniej : Człowiek i Ruch)
Hygeia Public Healty
IDO Movement for Culture
Jachting
Jantarowe Szlaki
Journal of Combat Sports and Martial Arts
Journal of Human Kinetics
Journal of Kinesiology (dawn. Antropomotoryka)
Journal of Physiology and Pharmacology
Kwartalnik Pedagogiczny
Kwartalnik Urzędu Pantenowego RP
Lider
Magazyn Bieganie
Magazyn Sportów Wodnych „Żagle”
Marketing w Praktyce
Medicina Sportiva
Medicina Sportiva Practica
Medycyna Manulna
Medycyna Sportowa
National Geografic
Nauka (kwart. PAN)
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Newsweek
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Nowe Książki
Ortopedia.Rehabilitacha.Traumatologia
Panorama AWFiS
Pedagogika Szkoły Wyższej
Physiotherapy Quarterly
Piłka Nożna
Pismo PG
Podróże
Polish Journal of Environmental Studies
Polish Journal of Food & Nutrition Scie.
Polish Journal of Sport and Tourism
Polityka
Pomerania
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Postępy Rehabilitacji
Poznaj Swój Kraj
Poznaj Świat
Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Geograficzny
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przegląd Psychologiczny
Przegląd Sokoli
Przegląd Sportowy
Psychologia w Praktyce
Rehabilitacja Medyczna
Rehabilitacja w Praktyce
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Rozprawy Społeczne
Rynek Turystyczny
Rzeczpospolita
Sport dla Wszystkich
Sport Niepełnosprawnych
Studia Medyczne
Sudety
Szkoła Specjalna
Świat Nauki
Trainer
Traveler
Trener
Trends in Sport Sciences
30 [Trzydzieści] Dni
Turyzm
Tygodnik Powszechny
Wiadomości Turystyczne
Wiosło
Współczesna Dieta
Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Zdrowie Publiczne
Życie Szkoły
Żywienie Człowieka i Metabolizm
 

European Journal of Sport Science

 

 

Foot and Ankle International

 

 

International Journal of Physical Education

 

 

International Journal of Sports Medicine

 

 

Journal of Applied Physiology

 

 

Journal of Athletic Training

 

 

Journal of Health and Social Behavior

 

 

Journal of Rehabilitation Medicine

 

 

Journal of Science and Medicine in Sport

 

 

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

 

 

Journal of Sports Sciences

 

 

Judo Magazine

 

 

Sports Biomechanics

 

 

Sports Medicine

 

 

Tennis Magazin

 

 

World Leisure Journal