Usługi :
wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje zamówienia czytelników (głównie pracowników AWFiS), dotyczące materiałów bibliotecznych ,dostępnych w bibliotekach poza Trójmiastem. Wypożycza także swoje zbiory innym bibliotekom na terenie kraju.

Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:

* pracownicy AWFiS
* biblioteki naukowe

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza publikacje niedostępne w bibliotekach Trójmiasta (wszelkie koszty ponosi użytkownik).

 

CENNIK OPŁAT I USŁUG

Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej 

Kopiowanie dokumentów:

·         skan, format A4 – 1 zł za stronę
·         kserokopia, format A4 – 0,50 zł za stronę.

 

Zamówienia można składać drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. W przypadku zamówienia kierowanego z innej biblioteki naukowej należy przedłożyć rewersy z pieczęcią.

Dzieła sprowadzone z bibliotek udostępnia się w Czytelni Ogólnej.

 

Faktury za wykonane usługi prosimy kierować na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

(Biblioteka Główna – Wypożyczalnia Międzybiblioteczna)

ul. Kazimierza Górskiego  1

83-336 Gdańsk

NIP 584 -09 -62 -525

 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie wypożycza się:

czasopism, wydawnictw z księgozbioru Czytelni Ogólnej, zbiorów specjalnych i wydawnictw encyklopedycznych, prac magisterskich i prac doktorskich.

czynna w godzinach pracy Biblioteki

 

KONTAKT

mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak
wypmbibl@awf.gda.pl           (58) 55 47 135